Sprzedaż Twojego mieszkania

29 lutego 2012

Posiadając kredyt hipoteczny na nieruchomość wiele osób uważa, że sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką jest niemożliwe. Nic bardziej mylnego! O tym jakie procedury i warunki trzeba spełnić aby odbyła się sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką omówimy w poniższym artykule.

Ludzie kupujący mieszkanie często robią to za pośrednictwem kredytu hipotecznego. Czy jest to możliwe odpowiedzieliśmy na samym wstępie. Aby tego dokonać należy spełnić kilka warunków. Jednym z nich (głównym) jest fakt, że nowa hipoteka może być wpisana do księgi wieczystej po uregulowaniu starych zobowiązań. Tzn, tylko wtedy, gdy poprzedni kredytodawca otrzyma wszystkie należne mu pieniądze. Rozwiązaniem tego problemu należy umieścić informację w odpowiednim akcie notarialnym (w tym wypadku kupna-sprzedaży nieruchomości) o przekazaniu bezpośrednio do banku odpowiedniej części pieniędzy na poczet uregulowania względem niego zobowiązania poprzedniego właściciela. Różnica między ceną sprzedaży a zadłużeniem wynikającym z zawarcia umowy zostanie przekazana do sprzedającego. Pamiętajmy, że sprzedaż mieszkania zadłużonego hipoteką nie może odbyć się bez wiedzy i zgody banku wobec którego ma zadłużenie z zabezpieczeniem hipoteczym. Powodem jest konieczna dokumentacja w/w instytucji finansowej o spłacanym kredycie, numerze konta na jakie mają trafić pieniądze od nabywcy (tudzież drugiego banku). W takiej sytuacji (gdy nabywca wspiera się finansowaniem hipotecznym) sprzedawca musi zagwarantować oświadczenie, że w momencie podpisania umowy sprzedaży i spłaty zadłużenia wobec poprzedniej instytucji, ta zgodzi się na usunięcie jej z ksiąg wieczystych nieruchomości. Sprzedaż mieszkania objętej hipoteką jest więc możliwa, a cała struktura nie jest zbyt zawikłana. Ważne jest, aby wszystkie formalności dotyczące ksiąg wieczystych zawarte były za pośrednictwem notariusza, gdyż jest to jedyna możliwa forma operacji na nieruchomościach.