Dobrze planujmy nasze wydatki

21 lutego 2012

Rynek ubezpieczeń jak wiadomo rządzi się swoimi prawami i niekoniecznie jego język ubezpieczeń jest zrozumiały jest dla wszystkich. Najczęściej jedynie ubezpieczycielom, a w zasadzie ich doradcom prawnym – to po pierwsze. Po drugie to fakt, że klienci firm ubezpieczeniowych najczęściej nie czytają umów, a jeżeli już, to robią to niezbyt dokładnie. A już z pewnością nie zapoznają się z ogólnymi warunkami ubezpieczeniowymi. I wreszcie po trzecie wybierając najkorzystniejsze dla nas oferty powinniśmy pamiętać, że nasza płynność finansowa powinna być podstawą wyboru ubezpieczenia, nasz plan finansowy powinien mierzyć nasze siły na zamiary.
– Rynek lokat, kredytów, czy kont bankowych jest również bogaty w oferty i jeżeli sami nie potrafimy wybrać najlepszą dla nas propozycję korzystamy z porady. A jestem przekonany, że doradca kredytowy zapyta nas jaka jest nasza płynność finansowa. I jakie kwoty przewiduje nasz plan finansowy. Taką pomocą służą nam doradcy kredytowi, bądź doradcy finansowi. Jeżeli nie potrafimy poruszać się po gruncie funduszy inwestycyjnych oraz giełdy, w zainwestowaniu naszej gotówki pomoże nam doradca finansowy – powiedział jeden z klientów.
Na rynku ubezpieczeń takich doradców brakuje, ponieważ brokerzy ubezpieczeniowi najczęściej doradzali firmom, a nie klientom indywidualnym. Na szczęście sytuacja się powoli zmienia i brokerzy zaczynają się również zajmować klientami indywidualnymi. Dlatego zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję o ubezpieczeniu, na wstępie zapoznajmy się z ogólnymi warunkami ubezpieczeniowymi, a dopiero później przeglądajmy oferty, stawki, wyliczajmy koszty takiego czy innego ubezpieczenia oraz wybierajmy ubezpieczalnię. Oczywiście uwzględniając nasz plan finansowy oraz domowy budżet. Nie zapominajmy też jak ważne jest zebranie dokumentów, niezbędnych do podpisania umowy ubezpieczeniowej. Tymczasem ogólne warunki ubezpieczenia to nic innego jak zbiór przepisów prawnych stosowanych do wszystkich ubezpieczeń danego działu lub rodzaju. Ustalają też prawa i obowiązki obu stron podpisujących umowę ubezpieczeniową. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia – muszą być zgodne z obowiązującymi normami prawnymi, ustawą o ubezpieczeniach oraz z zapisami kodeksu cywilnego. Poza tym powinny być ściśle i jasno sprecyzowane tak, aby nie można było przepisami manipulować albo naginać ich do własnych partykularnych interesów. Muszą też być zatwierdzone przez instytucje nadzorcze nad ubezpieczycielem. Oczywiście mimo tego jest wiele spraw spornych pomiędzy ubezpieczycielem i ubezpieczonym, niestety najczęściej racja przyznawana jest ubezpieczycielom. Jest to mimo wszystko efekt mało precyzyjnych przepisów oraz nieznajomości tematu przez klientów firm ubezpieczeniowych, którzy najpierw podpisują niekorzystne umowy, a dopiero później starają się jakoś wybrnąć z niekorzystnej dla siebie sytuacji.