Moja emerytura

30 stycznia 2012

System emerytalny w naszym kraju budzi sporo kontrowersji. Seniorzy są zdezorientowani licznymi zmianami w ustawach i nowymi regulacjami. Spory budzi wątek wyboru między pracą a emeryturą. W internecie aż kipi od skrajnych opinii. Nie wiesz jakie świadczenie Ci przysługuje? A może chcesz oszacować swoją potencjalna składkę? Pomoże Ci w tym kalkulator emerytalny „Moja emerytura”. Jest to  proste narzędzie, z którego kotzysta obecnie coraz większa ilość emerytów.

Kalkulator „Moja emerytura” służy do orientacyjnego obliczenia składki jaka przypada seniorom w ramach I filaru. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to w pełni wiarygodna suma i nie podlega roszczeniom prawnym. Owo narzędzie służy do oszacowania, symulacji emerytury. W momencie aktualizowania danych w kalkulatorze , obowiązkowym działaniem jest wykorzystanie informacji o stanie konta, które użytkownik dostał z ZUS – u. Użytkownik ma wybór w kwestii obliczenia składki. Może dokonać szacunku uproszczonego oraz zaawansowanego. Wariant prostszy nie daje emerytowi wielu parametrów i funkcjonalności przez co jest mniej wiarygodny. Ten pakiet zakłada wynagrodzenie użytkownika wyrażone w procentach do momentu przejścia na emeryturę. Opcja zaawansowana daje użytkownikowi szersze spektrum wyboru dzięki czemu wynik jest zdecydowanie bardziej wiarygodny. Wersja ta umożliwia użytkownikowi ustalanie różnych wynagrodzeń w perespektywie kilkunastoletniej. Działanie kalkulatora „Moja emerytura” ogranicza się jedynie do I filara. Nie jest możliwe obliczenie zysków kapitałowych, które pochodzą z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Kalkulator emerytalny korzysta z aktualnej tablicy średniego dalszego trwania życia publikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. System jest aktualizowany o nowe regulacje dotyczące emerytur.