Wierzytelność kredytu

28 grudnia 2011

Zła sytuacja materialno-społeczna wielu osób starszych skłoniła rząd do podjęcia działań w tym kierunku. Przede wszystkim do zmian tej niekorzystnej dla wielu seniorów sytuacji. Ostatnio resort finansów przygotował i wdrożył w życie ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym, który specjalnie został skierowany właśnie do seniorów. Wprowadzenie w życie tych przepisów pozwoli wielu starszym schorowanym osobom na wyjście z finansowego dołka, a przede wszystkim osobom samotnym na sfinansowanie opieki. Najczęściej bowiem rodziny przypominają sobie o starszych i samotnych krewnych tylko wtedy, gdy przychodzi do podziału majątku. Szkoda tylko, że rząd w inny sposób nie stara się pomagać tym ludziom, na przykład poprzez bardziej rozszerzoną opiekę społeczną. No ale trudno, dobrze, że w końcu doprowadzono przynajmniej do wejścia w życie tej ustawy, bowiem odwrócona hipoteka kaucyjna może sprawić, że życie tych ludzi nabierze nieco jaśniejszych barw.
Na czym polega odwrócona hipoteka kaucyjna? Najprościej rzecz ujmując na zastawieniu mieszkania w zamian za kredyt. Bardziej szczegółowo: „założeniem projektu jest umożliwienie osobom po 60 roku życia posiadającym prawo własności albo wieczystego użytkowania nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na wykorzystanie kapitału zgromadzonego w posiadanej nieruchomości”. Czyli kredytobiorca może wziąć od instytucji kredytującej pieniądze i nie zwracać ich, tylko przeznaczyć na dowolnie wybrany cel. Na przykład na sfinansowanie opieki, lekarstwa, czy też leczenie szpitalne, lub sanatoryjne. Kredytobiorca taki nie musi mieć zdolności kredytowych, posiadać jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń, ani poręczycieli – na takiej bowiem zasadzie działa odwrócona hipoteka. Wierzytelność tego odwróconego kredytu hipotecznego będzie zabezpieczona hipoteką. I to tyle. W przypadku śmierci kredytobiorcy bank przejmuje zastawioną nieruchomość. Projekt , resortu finansów, a później już ustawa, niejako wychodzi na przeciw zapotrzebowaniu samotnych seniorów będących w złej sytuacji materialnej i jest dobrym rozwiązaniem na pozyskanie przez nich dodatkowych środków na życie. Problem tylko w tym, żeby wprowadzane w życie przepisy zabezpieczyły w 100 procentach interesy kredytobiorców-seniorów, a nie tylko banków.