Kim jest makler

30 listopada 2011

Biura maklerskie są to instytucje, które posiadają swoje członkostwo na platformie giełdowej. Dzięki temu mogą dokonywać operacji polegających na zakupie i sprzedaży papierów wartościowych. Nierzadko są to przedsiębiorstwa połączone pod względem finansowym z bankami.  Każdy, kto zamierza rozpocząć swoją przygodę z giełdą zobowiązany jest do otwarcia rachunku maklerskiego. Czym kierować się przy jego wyborze?

Na rachunku inwestycyjnych każdego inwestora przechowywane są informacje dotyczące stanu posiadanych przez niego środków pieniężnych oraz papierów wartościowych. Każdy inwestor zleca swojemu domowi maklerskiemu operacje kupna lub sprzedaży, którą to biura maklerskie wykonują w imieniu klienta. Makler jest osobą, która jest upoważniona do kontaktów z klientem i wykonywania czynności przez niego zleconych. Oczywiście odpłatnie. Od czego uzależnione są koszty prowadzenia transakcji kupna i sprzedaży przez biura maklerskie? Przede wszystkim każdy początkujący inwestor musi zdawać sobie sprawę z tego za co zapłaci korzystając z takiego przywileju jakim jest dom maklerski: prowadzenie rachunku, minimalna wpłata, wydanie karty, przelew, przeniesienie walorów do innego biura, historia rachunku , wydanie świadectwa depozytowego, konwersja akcji, akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, akcje – internet oraz serwis giełdowy. Po podliczeniu wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem rachunku maklerskiego     wiele osób może się złapać za głowę. Jak zminimalizować opłaty? To proste! Wystarczy postawić  na obsługę maklerską sensu stricto. Koszty z nią związane są zdecydowanie niższe niż standardowa obsługa. Zróżnicowana oferta biur maklerskich sprawia jednak , że wybór odpowiedniej instytucji nie jest prosty. Nie da się jednoznacznie stwierdzić , która oferta jest najbardziej opłacalna. Wybór zależy bowiem od indywidualnych potrzeb każdego klienta.