Wiele znaków zapytania

11 listopada 2011

 

Na rynku finansowym jest wiele rodzajów funduszy i jeżeli chcemy w ogóle mówić o funduszach musimy zdecydować się o jakim, bowiem jest ich wiele i inne mają przeznaczenie i zadania. Mają jednak wspólny mianownik, mianowicie finanse. Możemy na przykład mówić o funduszu założycielskim, strukturalnym, własności pracowniczej, interesuje nas fundusz zasobowy i fundusze inwestycyjne, które na rynku są najbardziej rozpoznawalne. O wszystkich informuje portal finansowy i w portalach tych znajdziemy najwięcej informacji. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wymaga określonej wiedzy od inwestorów, a jeżeli jeszcze takowej nie posiadają powinni skorzystać z pomocy firmy doradztwa finansowego, wiele informacji na ten temat przekazują również wspomniany już portal finansowy. Póki co najwyżej zarabiają fundusze akcji, natomiast bezpieczniejsze, takie jak chociażby fundusze zrównoważone może są mniej zyskowne, ale przynajmniej mamy jakąś pewność, że w razie kłopotów na giełdzie mniej stracimy. Tym bardziej teraz kiedy tak niepewny nastał czas inwestycyjny. Z kolei fundusze strukturalne utworzone są z myślą o pomocy państwom, które są już w unii europejskiej oraz tych, które od niedawna weszły w skład zjednoczonej europy. Dla wszystkich jest chyba oczywiste, że bez pomocy unijnej nie moglibyśmy tak rozwijać naszej gospodarki jak obecnie, a pozbawione unijnych pieniędzy polskie przedsiębiorstwa prawdopodobnie dawno już by zbankrutowały. Nie mówiąc już o całej infrastrukturze drogowej, która bez wsparcia Brukseli praktycznie nie istniałaby. O funduszach unijnych też piszą i zajmują się nimi portale finansowe. Fundusze własności pracowniczej działają na podobnych zasadach jak fundusze inwestycyjne z tą tylko różnicą, że kapitał zgromadzony przez fundusze jest własności załogi firmy, która go zgromadziła. No i fundusz zasobowy, o którym możemy najczęściej mówić w przypadku spółdzielni mieszkaniowych. Fundusz zasobowy gromadzony jest z wpłat członków spółdzielni i przeznaczony jest w celach inwestycyjnych wspólnego użytku. W jego skład wchodzi także fundusz remontowy i właśnie remonty budynków spółdzielni mieszkaniowych są najbardziej widoczne: ocieplanie budynków, malowanie elewacji, wymiana pokryć dachowych, wymiana stolarki okiennej oraz drzwi, remonty parkingów, budowa placów zabaw dla dzieci itd. Długo można byłoby wyliczać jakie zadania w spółdzielniach mieszkaniowych spełnia fundusz zasobowy. Ale nie tylko składki wchodzą w skład funduszu zasobowego, bowiem również kapitał uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości spółdzielni, dotacji i subwencji, dofinansowania i darowizn oraz dopłat  do prowadzonej przez spółdzielnie działalności statutowych, a także odsetek od środków złożonych w bankach. Korzystanie z tych środków wymaga utworzenia planów gospodarczych spółdzielni na kolejne lata ich działalności i tylko w jego ramach fundusz zasobowy może być realizowany. Tak więc wiele rodzajów funduszy, wiele informacji i mimo wszystko wiele znaków zapytania.