Waluty NBP

21 października 2011

Narodowy Bank Polski jest głównym organem finansowym Rzeczpospolitej Polskiej. Jego cele i zadania określone są w konstytucji, ustawach bankowych. Zapisy te maja na celu uniezależnienie NBP od innych instytucji państwowych. Bank centralny pełni trzy fundamentalne funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stałego poziomu cen. Lawinowo rosnąca inflacja jest negatywnym symptomem i świadczy o wadliwej strategii Rady Polityki Pieniężnej. Zadaniem NBP jest utrzymanie inflacji na stałym poziomie 2,5 %.  Dopuszczalna granica wahania wynosi 1 pkt procentowy. Do naczelnego obszaru działań NBP należy prowadzenie zrównoważonej polityki pieniężnej, obsługa skarbu państwa czy rozwój systemu płatniczego. Jednak najważniejsza funkcja NBP to utrzymywanie względnej stabilności finansowej w Polsce. Innym istotnym zadaniem NBP jest dbałość o poszerzanie wiedzy z zakresu finansów, ekonomii, gospodarki. Udostępnia on informacje dotyczące tych sektorów na swojej stronie internetowej, przedstawiciele i reprezentanci biorą udział w panelach dyskusyjnych a akcjach mających na celu poszerzanie finansowych horyzontów społeczeństwa. Jest on także organizatorem wielu badań i analiz dotyczących rynku finansów. Polityka pieniężna wymaga również wnikliwego badania konkurencyjności gospodarki.

Waluty NBP

Naczelny organ finansowy udostępnia również na swojej stronie internetowej aktualne kursy waluty NBP. Są to zestawienia, które pokazują ceny poszczególnych walut. Wyrażone są one w innej walucie. Jest to szczególnie ważna informacja dla wszystkich posiadaczy kredytów walutowych. W ostatnim czasie kursy waluty NBP przeżyły nie małe zawirowania. Skutecznie odczuli to kredytobiorcy, którzy spłacają swoje zobowiązanie we franku szwajcarskim. niejszej raty. Związane jest to również wydłużeniem okresu spłaty kredytu.