Inflacja i jej skutki

2 marca 2011

Inflacja jest procesem niezależnym od nas i dosięga każdego z nas co jakiś czas. Inflacja czyli wzrost ogólnego poziomu cen ma swoje odzwierciedlenie w naszym codziennym życiu. Skutki inflacji odczuwamy na co dzień w ogólnym wzroście cen towarów i usług. Z dnia na dzień maleje wartość pieniądza, a my nie mamy na inflację żadnego wpływu. Inflacja to proces złożony, który dla nas jest tylko ogólnym wzrostem cen.

Inflacja i jej przyczyny.
Przyczyn inflacji, tak jak każdego procesu zachodzącego w gospodarce kraju jest wiele, np.
1.    Nagły i dosyć gwałtowny wzrost kosztów produkcji.
2.    Nadmierna emisja pieniędzy nieproporcjonalna do wzrostu gospodarczego.
3.    Niezrównoważony budżet państwa.
4.    Wadliwa gospodarka.
5.    Monopolizacja gospodarki.
6.    Ingerencja państwa w politykę emisyjną Banku Centralnego.
7.    Zadłużenie większych przedsiębiorstw w danym sektorze.
8.    Długookresowe dodatnie saldo bilansu handlowego – nadwyżka eksportu w stosunku do importu.
Najbardziej znaną miarą inflacji jest indeks wzrostu cen towarów i usług, z czym mamy do czynienia w codziennym życiu. Jego wzrost oznacza, że mniej rentowne sa lokaty bankowe, mniej możemy kupić za te same 100 zł oraz to, że zaraz będą droższe kredyty gotówkowe, czy nawet kredyty mieszkaniowe.

Czy możliwe jest, aby inflacja i jej skutki nas ominęły? Oczywiście, że nie, ale możemy podjąć jakieś kroki, aby nie odczuwać tak bardzo wzrostu inflacji. Wiadomo, że dla przeciętnego Polaka inflacja oznacza mniej pieniędzy w portfelu. Możemy więc zamiast oryginalnych towarów kupować ich tańsze zamienniki i często tak robimy. Wzrost inflacji to dla nas przede wszystkim wzrost kosztów benzyny. Jeśli wzrasta cena benzyny, rosną koszty transportu, a wraz z nimi ceny wszystkich  transportowanych towarów. A więc tak banalny wzrost cen paliwa powoduje wzrost cen np. chleba. Niestety wraz ze wzrostem inflacji nie idzie w parze wzrost naszych zarobków. Dlatego inflacja najbardziej utrudnia życie  najbiedniejszym.