Konsorcjum pomoże

8 lutego 2011

Sytuacja na rynkach finansowych nie sprzyja nie tylko rozpoczęciu działalności gospodarczej, ale także jej późniejszego prowadzenia. To jednak nie zraża kolejnych osób szukających swojego miejsca na rynkach pracy, Często jest to jedyna możliwość na podjęcie pracy zawodowej. Gwarancji jednak nikt nie da, że firma utrzyma się na powierzchni rynkowej i będzie się rozwijać. Dlaczego? Ponieważ tak jest w biznesie, że raz się jest na wozie a raz pod wozem. Na przykład jeszcze dwa trzy lata temu o kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie było aż tak trudno jak obecnie. Jeżeli nawet bank odmówiłby takiej formy pomocy finansowej to był jeszcze fundusz pracy, w którym można było uzyskać bezzwrotną pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W zasadzie wszyscy zainteresowani taką pomocą mogli uzyskać jeżeli oczywiście spełniały określone warunki. Przede wszystkim był to ich pierwszy biznes. Natomiast osoby, które podejmują taką działalność po raz kolejny mogły ubiegać się o dotacje jako działający już przedsiębiorcy, ale to są już zupełnie inne warunki. Ważne przy tym było i nadal jest, aby ubiegający się o taką dotację wcześniej nie zarejestrował firmy. Jest jednak wiele firm, które rozkręciły już interes, ale które też potrzebują gotówki na rozwój, potrzebują środków na realizację zadań inwestycyjnych. Banki jak wiadomo nie są skoro do inwestowania z przedsiębiorcami, więc może kredyt konsocjarny? O kredycie tym niewiele się mówi i pisze, a przecież kredyt konsocjarny istnieje i wiele firm sięga po niego. Są to jednak najczęściej duże przedsięwzięcia finansowe i małe, a nawet średnie firmy nie interesują się tego rodzaju kredytami. A i mają też niewielkie szanse na jego pozyskanie.
– To prawda, bowiem kredyt konsocjarny w swoim założeniu jest kredytem poważnym kwotowo oraz długoterminowym. W celu jego udzielenie powoływane są konsorcja. Jest to porozumienie kilku stron pożyczających pieniądze, które w celu zniwelowania ryzyka łączą się w konsorcja, a wówczas ryzyko  rozkłada się na wszystkich uczestników konsorcjum. Ale jest tylko jeden uczestnik wiodący w tym porozumieniu, który kontroluje spłatę tego kredytu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że umowa pomiędzy kredytodawcami funkcjonuje na podobnych zasadach jak forma instytucjonalna konsorcjum  powołanego do realizacji innego typu przedsięwzięcia, takiego jak chociażby budowa autostrady. Jak już wspomniano celem tej umowy jest rozłożenie ryzyka finansowego na więcej niż jednego kredytodawcę. Trzeba też wiedzieć, że taki kredyt konsocjarny udzielany jest w jakiejkolwiek walucie wymienialnej zdeponowanej w banku poza granicami kraju jej pochodzenia.  Najczęściej taką walutą jest dolar amerykański.