Polacy nie chcą kart kredytowych

3 lipca 2017

Sprawdzamy, dlaczego karty kredytowe cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem Polaków.

Choć niewątpliwie karty kredytowe są wygodnym i prostym sposobem na płacenie lub dokonywanie zakupów, to jednak cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem wśród Polaków. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż używanie i korzystanie z kart kredytowych może przyczyniać się do wpadnięcia w tzw. spiralę finansową, która jest niezwykle niebezpieczna. Warto mieć to na uwadze przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kolejnego zobowiązania finansowego.

Praktyka banków

Jeszcze kilka lat temu banki hojnie rozdawały swoim klientom karty kredytowe. Jednak wiele osób nieumiejętnie się nimi posługiwało, przez co szybko popadły w tarapaty finansowe. Spowodowało to szybkie odbieranie przez banki tego typu kart płatniczych. Obecnie zaniechano tego działania i osoby, które posiadają w swoim portfelu kartę kredytową, nie muszą się obawiać jej utraty.

Zalety karty kredytowej

Dużą zaletą karty kredytowej jest przede wszystkim to, iż banki nie stawiają wygórowanych oczekiwań wobec potencjalnych klientów. Ci starający się o kartę kredytową nie muszą wykazać się wysoką zdolnością kredytową. Limit na tego typu karcie może być różny i wahać się np. od 1 do 5 tys. zł.

Niestety coraz częściej banki niechętnie wydają karty kredytowe. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że kredytobiorca nie musi regularnie spłacać zobowiązania, które narosło wskutek korzystania z kredytu. Może spłacać jedynie odsetki, nie kapitał. Dlatego też wierzyciel powinien narzucić sobie samodyscyplinę i pilnować regularnej spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Dokąd po kartę kredytową?

Uzyskanie karty kredytowej od banku zakłada obostrzenia. Aby ją zdobyć, trzeba niekiedy włożyć wiele wysiłku, gdyż instytucje finansowe niezwykle rzadko kierują taką ofertę do klienta. Obecnie karty kredytowe wydają następujące banki: PKO BP, ING Bank Śląski, Kredyt Bank i Euro Bank. Szczegółowe informacje na temat bieżącej oferty klienci uzyskają w oddziałach tych banków.