Firmy windykacyjne mogą mniej, niż myślisz

9 września 2014

Ciężkie czasy, których obraz pogorszył ostatni światowy kryzys ekonomiczny, spowodowały, że nasi rodacy mają coraz większe kłopoty ze spłatą zobowiązań finansowych. Naraża ich to na działanie firm windykacyjnych.

Firm windykacyjnych nie można unikać. Tym bardziej, że ich działalność jest na tyle skuteczna, że mimo wszystko dotrą do osoby, która nie spłaca regularnie swojej pożyczki. Dodatkowo możliwości tego typu firm są mocno ograniczone wbrew temu, co myślą Polacy. Względem zapisów prawa firmy windykacyjne mogą jedynie negocjować z dłużnikami warunki spłaty zadłużeń. Właśnie do takich celów powołane zostały tego typu firmy.

Obowiązki firm windykacyjnych

Przedsiębiorstwa windykacyjne powinny poinformować dłużnika w sposób rzetelny o wysokości długu. Następstwem tego jest ustalenie określonych zasad spłaty. Pracownicy firm windykacyjnych mogą kontaktować się z dłużnikami w różny sposób. W początkowej fazie jest to kontakt telefoniczny, aczkolwiek mają prawo do składania wizyt w domach dłużników. Nie oznacza to, że owi pracownicy mogą zachowywać się w sposób obcesowy i niekulturalny, bo właśnie taka opinia panuje na temat zachowań pracowników firm windykacyjnych. Obowiązuje ich jednak zasada poszanowania prywatności osób, których sprawa dotyczy.

Teoria a praktyka

Niestety w praktyce sprawa wygląda zupełnie inaczej. Windykatorzy posuwają się w swoich działaniach poza rysy, jakie wyznacza im polskie prawo. Do najczęstszych błędów windykatorów należy zastraszanie dłużników, podawanie nieprawdziwych informacji oraz nocne telefony. Jeżeli konsument czuje, że firma windykacyjna wykracza poza zakres swoich obowiązków, może zgłosić sprawę do sądu. W sytuacji, kiedy dłużnicy mają problem z uregulowaniem swoich zobowiązań, nie powinni zatem obawiać się kontaktów z tego rodzaju firmami. Ich zachowanie ma na celu wywarcie presji na dłużnikach, którzy w obawie przed rzekomymi konsekwencjami wpadają w panikę. Jeżeli sytuacja wykracza poza przyjęty schemat, konsument może zgłosić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.