Zmiana wartości pieniądza

2 sierpnia 2013

Ci którzy działają w finansach doskonale orientują się co to są na przykład stopy procentowe, oprocentowania, stopy referencyjne czy dyskontowe. A skoro stopy dyskontowe to i dyskontowanie. Ci co mówiąc kolokwialnie nie siedzą w finansach nie wiedzą nic o stopach procentowych i nie wiedzą również co to jest dyskontowanie bowiem do niczego nie jest to im potrzebne. Ale mogą przecież w każdej chwili na przykład zakupić akcje czy obligacje i wówczas taka wiedzą im się bardzo przyda. Stopy referencyjne wiadomo są to stopy wchodzące w skład oprocentowań kredytów i wraz z marżami są wykładnikami rzeczywistego oprocentowanie kredytu. Natomiast stopy czy stopa dyskontowa występuje przy obrocie papierami wartościowymi na przykład wekslami czy obligacjami a oznacza rezygnacje z przyszłych zysków na rzecz aktualnych, czyli inaczej jeżeli ktoś zakupił obligacje na określony procent i sprzeda je przed wygaśnięciem umowa to traci na tym określoną część pieniędzy. Można więc powiedzieć że dyskontowania to zmiana wartości pieniądza w czasie. Wszystko to są określenia i prawidła finansowe o których tak naprawdę jak już zaznaczyliśmy zwykły śmiertelnik nie ma zielonego pojęcia. Być może bezwiednie zetknął się i ze stopami procentowymi i dyskontowaniem ale tak naprawdę nic o tym nie wie i nie musi wiedzieć jeżeli nie zacznie to jego dotyczyć. Wiemy jak trudna jest obecnie sytuacja na rynkach finansowych i inwestycyjnych również, więc trudno dziwić się że znajdą się osobo posiadające na przykład wykupione wcześniej obligacje które będą chciały się ich pozbyć z różnych zresztą przyczyn, na przykład zabraknie im pieniędzy. Fakt że obligacje skarbu państwa są chronione tak samo jak lokaty bankowe i zainwestowany w nie kapitał nie traci na wartości, ale jeżeli sprzedadzą wcześniej obligacje to muszą się liczyć ze stratą to to jest właśnie dyskontowanie.