Naliczany od zysków kapitałowych

27 kwietnia 2013

Często spotykamy się z określeniem podatek belki, a najczęściej na rynku lokat bankowych oraz kont oszczędnościowych ale podatek belki występuje nie tylko na tych rynkach. Przypomnijmy więc co to jest podatek belki i w jakich sytuacjach występuje. Otóż tak zwany podatek belki jest podatkiem od zysków kapitałowych, a dlatego belki ponieważ pochodzi od nazwiska byłego ministra finansów Marka Belki który wprowadził ten podatek do finansowego obiegu. Jak już wspomnieliśmy najbardziej znany jest podatek belki na rynku lokat bankowych oraz giełdzie ponieważ tnie zyski z lokat bankowych oraz te zarobione na giełdzie papierów wartościowych. A więc jest to podatek od zysków kapitałowych. Czy można go uniknąć? Mało prawdopodobne ale jeszcze do niedawna istniały na rynku lokat bankowych lokaty bez podatku belki, a więc lokaty które omijały podatek belki z uwagi na naliczania podatkowe. Nie wdając się w szczegóły lokaty bez podatku belki cieszyły się wówczas największym zainteresowaniem i trudno się temu dziwić. Precyzując od zysków z lokat bankowych, kont oszczędnościowych, funduszy inwestycyjnych, obligacji, akcji itd. trzeba zapłacić 19 procentowy podatek i ten podatek znany jest właśnie jako podatek belki. Czy są sposoby aby uniknąć tego podatku i czy w ogóle jest to teraz możliwe? Otóż jak się okazuje jest to możliwe ale tylko w przypadku polisolokat a więc lokat łączonych z ubezpieczeniami na życie, gotówki zdeponowanej na indywidualnych kontach emerytalnych, ale przy tych ostatnich istnieją pewne warunki które należy spłacać. Od kiedy na rynku lokat bankowych nie ma już tak zwanych antybelek rynek ten stracił wiele na swojej atrakcyjności, ale resort finansów w poszukiwaniu rezerw finansowych działa na wielu frontach, a w tym również jak zapewne wiemy na rynku funduszy emerytalnych. I jeszcze jedno w przypadku lokat i kont oszczędnościowych to bank nalicza i odprowadza podatek od zysku.