Lepiej o niej wiedzieć

9 lutego 2013

Jeżeli mówimy o stopach procentowy to mówimy o rynkowych kosztach kapitału, a inaczej rzecz ujmując o cenią za pożyczenie określonego kapitału na określony czas. Czyli jeżeli ktoś składa w depozyt bankowy swój kapitał na określony procent i na określony czas to oznacza, ze bank pożycza pieniądze swojego klienta na termin ustalony umową i po jego upływie zwraca właścicielowi depozytu bankowego włożony kapitał plus odsetki wynikające z oprocentowania lokaty bankowej. Na takich zasadach działają lokaty bankowe oraz ich oprocentowanie. Na nieco innych zasadach działa oprocentowanie kredytu bowiem i przy lokatach bankowych i przy obligacjach oraz kredytach ważne są stopy procentowe które ustala rada polityki pieniężnej. Ostatnio jak wiadomo już czterokrotnie obniżyła stopy procentowe. – Tak to właśnie funkcjonuje a ze znanych mi stóp procentowych rozróżniam stope dyskontową i mam też wiedze co to jest stopa referencyjna. Myślę, że dla przeciętnego konsumenta a przede wszystkim starającego się o kredyt oraz kredytobiorcę ważna jest stopa referencyjna, bowiem ona określa koszt kredytu. No więc jeżeli ktoś nie wie to dla jego wiadomości powiem, że stopa referencyjna jest składową oprocentowania kredytu, a w skład oprocentowania rzeczywistego wchodzi jeszcze marża kredytu. Warto też wiedzieć, że stopa procentowa zależy od decyzji rady polityki pieniężnej natomiast wysokość marży od decyzji banków komercyjnych bowiem najczęściej różna jest marża w różnych bankach –powiedział jeden z kredytobiorców. Jaka jest stopa referencyjna starający się o kredyt niekoniecznie powinien mieć takiej wiedzy, ważniejsze gdy będzie wiedział jakie jest rzeczywiste oprocentowanie kredytu oraz rzeczywisty koszt kredytu. Wtedy będzie mógł porównać oferty kredytowe w różnych bankach i wybrać dla siebie jak najkorzystniejszą.