Inwestor zastępczy

11 czerwca 2012

Branża deweloperska w naszym kraju opiera się na przeprowadzaniu kilku bądź nawet kilkunastu inwestycji budowlanych przez największych inwestorów w naszym kraju. W takiej sytuacji rzeczą niemożliwą jest do przeprowadzania osobistego nadzoru nad każdą inwestycją. Do dyspozycji dla takich ludzi jest inwestor zastępczy. Czym więc jest w praktyce inwestor zastępczy? Jaki jest zakres kompetencji oraz obowiązków, które spoczywają na barkach tej osoby. Inwestorem zastępczym nazywa się odpowiedniego rodzaju podwykonawcę budowlanego, którym może być jedna osoba bądź też całe przedsiębiorstwo. Jest on w stałym kontakcie z inwestorem zasadniczym a ich współpraca oparta jest na odpowiednio sporządzonej umowie, która na odpowiednich warunkach wiąże obie ze stron. Do obowiązków, które są wynikiem wspomnianej zależności jest wykonanie wszelkich czynności budowlanych oraz nadzorczych, które powinien wykonywać inwestor podczas trwania procesu budowlanego. Jako jeden z wielu obowiązków należy nadmienić zrealizowanie projektu budowlanego, na którym opiera się dana inwestycja. W tym miejscu mamy tutaj na myśli oczywiście zatrudnienie kierownika budowy, który posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia monitoringu prac budowlanych. Następnie to do niego należy wybór odpowiedniej ekipy budowlanej oraz tej, która będzie finalizowała proces wznoszenia konstrukcji. Następnie dobór materiałów zgodnie z projektem opierając się o warunki zawarte na mocy umowy współpracy. Wybór własnego inwestora zastępczego nie jest ograniczony żadnymi regulacjami prawnymi. Może to być każda osoba, na którą zdecyduje się inwestor zasadniczy. Również jak forma zatrudnienia tak i wynagrodzenie z tytułu wykonywania określonej pracy jest elastyczne. Pamiętajmy, że wszelką odpowiedzialność za plan budowy ponosi inwestor zastępczy w momencie, gdy jego działanie nie jest oparte o wytyczne inwestora zasadniczego.